Grundlæggende

Vi værner om det danske og det nære! Så vidt det er muligt, foretager vi alle vore indkøb i Danmark. Vi benytter os udelukkende af danske underleverandører.

Vi kender til vigtigheden af det stærke lokalsamfund, og vores placering gør, at lokalsamfundet ikke er så stort, og behovet for sammenhold er endnu større.

Mennesker

I Smemek anser vi vores medarbejdere som den vigtigste bærende kraft, når det gælder om at få virksomheden til at fungere og præstere optimalt i dagligdagen. Vi arbejde derfor på

 • At motivere vores medarbejdere til at kunne udføre deres arbejde på en social, sikker og ansvarlig måde samtidig med, at vi ser vigtigheden i, at de kan udvikle deres personlige evner. Al uddannelse og udvikling vil ske under hensyntagen til både medarbejderens og virksomhedens behov
 • At sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, så deres erhvervsevne sikres.
 • At integrere medarbejdere i virksomheden uanset køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap. Vi tolererer ikke diskrimination af nogen art.
 • At sikre, at medarbejderne behandles ansvarligt i forbindelse med organisatoriske ændringer, ved at informere i god tid samt, at tilbyde en ny stilling eller hjælpe godt videre.

Miljø

Vi bestræber os på i alle forhold at tage størst muligt hensyn til både det eksterne og interne miljø. Vi arbejder derfor på

 • At reducere miljømæssige belastninger ved at minimere alle former for udledninger og energiforbrug samt anvende miljøbevidste leverandører.
 • At sikre, at lovgivning og bestemmelser på området er kendte, og bliver efterlevet af vores medarbejdere
 • At uddanne og motivere vores medarbejdere til at efterleve denne politik.
 • At kommunikere åbent om vores miljøansvar.

Lokalsamfund

I Smemek anser vi vores lokalsamfund som værende vores kilde til glade og stabile medarbejdere. Vi har derfor fokus på

 • At tilbyde lærepladser til både unge og voksne
 • At tilbyde arbejde til folk med særlige behov
 • At tilbyde praktikpladser til vores skoler
 • At minimere vores daglige gener for lokalsamfundet
 • At støtte forskellige tiltag i foreningslivet